Oferta 

 
   A   A

ELWRO-SYSTEM oferuje następujące usługi

 • projektowanie systemów automatyki i systemów telemetrii lub ich części, samodzielnie lub w kooperacji z innymi wykonawcami systemów, oraz projektowanie niskonapięciowych instalacji elektrycznych,
 • tworzenie algorytmów i oprogramowanie systemów automatyki i systemów telemetrii sieci ciepłowniczych,
 • kompletację dostaw i prefabrykację wyrobów dla tych systemów,
 • montaż, rozruch i nadzór nad wdrażaniem instalacji i systemów sterowania, regulacji i wizualizacji,
 • szkolenie personelu technicznego i obsługi użytkowników, serwis systemów automatyki.

Dotychczasowe realizacje ELWRO-SYSTEM to systemy automatyki w następujących obszarach:

 • energetyka (ciepłownie i elektrociepłownie przemysłowe oraz komunalne),
 • obiekty gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, neutralizatory ścieków przemysłowych),
 • przemysł spożywczy (cukrownie, chłodnie),
 • przemysł papierniczy,
 • przemysł płyt drewnopochodnych,
 • przemysł materiałów budowlanych (cementownie, wapniarnie),
 • niektóre branże przemysłu chemicznego,
 • linie technologiczne i agregaty sterowane mikroprocesorowymi sterownikami programowalnymi.

ELWRO-SYSTEM oferuje systemy wyposażone w sterowniki swobodnie programowalne oraz pakiety programowe SCADA dla systemów wizualizacji i sterowania firm: MODICON, TELEMECANIQUE z grupy SCHNEIDER, SIEMENS, SAIA, MIKROB oraz systemy klasy DCS firm SIEMENS i HONEYWELL, a w zakresie urządzeń sterowania, regulacji i telemetrii sieci ciepłowniczych firmy LUMEL - również innych dostawców na życzenie klientów.

Urządzenia pomiarowe i wykonawcze systemów, obudowy oraz materiały instalacyjne i pomocnicze dla instalacji terenowych ELWRO-SYSTEM oferuje z firm krajowych, ale wyłącznie z tych, których wyroby co do jakości zostały sprawdzone w eksploatacji: APLISENS, LUMEL, CNPAE, INTEC, ZPUA, JMP, ZPAS, a także z firm światowych takich jak: FISHER-ROSEMOUNT z grupy EMERSON PROCESS MANEGEMENT, SIEMENS, HONEYWELL, ENDRESS+HAUSER, FUJI, MOELLER, RITTAL.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług, gwarantując wysoką ich jakość, dotrzymanie terminów realizacji, oraz konkurencyjne ceny. Naszym celem jest stabilność, rzetelność i odpowiedzialność jako wykonawcy i kooperanta. Potwierdziliśmy to wielokrotnie w przeszłości uzyskując bardzo dobre referencje od naszych Zleceniodawców.

Zapraszamy do zapoznania się z wykonanymi przez nas (samodzielnie lub w kooperacji), pracującymi systemami automatyki i opiniami naszych klientów na temat usług naszej firmy. Służymy szczegółowymi informacjami.