Referencje 

 
   A   A

Lista referencyjna - najważniejsze projekty wykonane przez ELWRO-SYSTEM Spółka z o. o.

 

Okres: 2013
Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie (EC-2 Polkowice) - modernizacja rusztu kotła K-1 typu WR25

Modernizacja instalacji AKPiA i elektrycznej pokładu rusztowego kotła typu WR 25.

 

Nowatorski system gazowo-impulsowego oczyszczania (GIO) kotła typu OR 50-N w Elektrociepłowni Jelenia Góra

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie nowatorskiego systemu oczyszczania osadów-produktów spalania węgla (technologia bez udziału pary wodnej) z powierzchni ogrzewalnych kotła parowego.

 

Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie (EC-3 w Hucie Głogów) - modernizacja układu spalania kotła KP-6 typu ORG-32/80-M

Dostosowanie instalacji AKPiA i elektrycznej kotła KP-6 do potrzeb zmodernizowanego układu spalania.

 

Sortownia odpadów komunalnych i po selektywnej zbiórce w Krynicznie

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie całości systemu automatyki linii sortowniczej odpadów komunalnych.

 

Okres: 2012
Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie (EC-3 w Hucie Głogów) - modernizacja układu spalania kotła KP-7 typu ORG-32/80-M

Dostosowanie instalacji AKPiA i elektrycznej kotła KP-7 do potrzeb zmodernizowanego układu spalania.

 

Elektrociepłownia Elbląg

Projekt, dostawa i montaż, wraz z uruchomieniem, instalacji pneumatycznego naciągu łańcuchów oraz zasuw odżużlacza płytowego.

 

Okres: 2012
Elektrociepłownia Elbląg

Projekt i instalacja systemu recyrkulacji spalin.    


Okres: 2011
PGE Polska Grupa Energetyczna SA - nowatorski system gazowo-impulsowego oczyszczania (GIO) kotła typu OR 50-N w Elektrociepłowni Opole

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie nowatorskiego systemu oczyszczania osadów-produktów spalania węgla (technologia bez udziału pary wodnej) z powierzchni ogrzewalnych kotła parowego.

 

Okres: 2011
Odlewnia Żeliwa Szarego BREMBO POLAND w Dąbrowie Górniczej

Projekt, prefabrykacja i dostawa 6-ciu systemów sterowania i regulacji wraz z oprogramowaniem i uruchomieniem dla 6-ciu instalacji odpylania linii odlewania i produkcji tarcz hamulcowych

 

Okres: 2010-2011
Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie (EC-3 w Hucie Głogów) - kocioł KP-6 typu ORG-32/80-M

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie całości branży systemu automatyki i instalacji elektrycznych kotła.

 

Okres: 2010
Cukrownia Werbkowice - nowatorski system gazowo-impulsowego oczyszczania (GIO) dwóch kotłów K2 i K3

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie dwóch układów pomiarów i sterowania automatycznego dla nowatorskiego systemu oczyszczania osadów-produktów spalania węgla (technologia bez udziału pary wodnej) z powierzchni ogrzewalnych kotła.

 

Okres: 2010
BOT Elektrownia Bełchatów S.A. - ruszt dopalający parowego kotła pyłowego K5

Kompleksowe wykonanie układów elektropneumatycznego sterowania i pomiarów rusztu dopalającego.

 

Okres: 2009-2010
ZT Kruszwica S.A. - Odział w Brzegu - nowatorski system gazowo-impulsowego oczyszczania (GIO) kotła OR-35

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie dwóch układów pomiarów i sterowania automatycznego dla nowatorskiego systemu oczyszczania osadów-produktów spalania węgla (technologia bez udziału pary wodnej) z powierzchni ogrzewalnych kotła.

 

Okres: 2009-2010
Elektrownia YENIKOY - Turcja - zasuwy popiołowe rusztu parowego kotła węglowego, pyłowego K1

Kompleksowe wykonanie układów elektropneumatycznego sterowania zasuwami popiołowymi.

 

Okres: 2009
OPEC Grudziądz - nowatorski system gazowo-impulsowego oczyszczania (GIO) kotła K3

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie dwóch układów pomiarów i sterowania automatycznego dla nowatorskiego systemu oczyszczania osadów-produktów spalania węgla (technologia bez udziału pary wodnej) z powierzchni ogrzewalnych kotła.

 

Okres: 2009
BOT Elektrownia Bełchatów S.A. - ruszt dopalający parowego kotła pyłowego K4

Kompleksowe wykonanie układów elektropneumatycznego sterowania i pomiarów rusztu dopalającego.

 

Okres: 2009
Elektrownia YENIKOY - Turcja - zasuwy popiołowe rusztu parowego kotła węglowego, pyłowego K2

Kompleksowe wykonanie układów elektropneumatycznego sterowania zasuwami popiołowymi.

 

Okres: 2009
EC-2 Polkowice - układy pomiarowe i sterownicze dla rurociągów pary świeżej z kotłów K3 i K4

Wykonanie projektu technicznego układów pomiarowych i sterowniczych związanych z rurociągami pary świeżej.

 

Okres: 2008-2009
Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie (EC-3 w Hucie Głogów) - kocioł KP-7 typu ORG-32/80-M

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie całości branży systemu automatyki i instalacji elektrycznych kotła.

 

Okres: 2008
PEC Suwałki - nowatorski system gazowo-impulsowego oczyszczania (GIO) kotła K1 typu OR-32

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie dwóch układów pomiarów i sterowania automatycznego dla nowatorskiego systemu oczyszczania osadów-produktów spalania węgla (technologia bez udziału pary wodnej) z powierzchni ogrzewalnych kotła.

 

Okres: 2008
EC-2 Polkowice - zasuwy popiołowe rusztu parowego kotła węglowego OR-50N nr K3

Kompleksowe wykonanie układów elektropneumatycznego sterowania zasuwami popiołowymi.

 

Okres: 2007
Zwolenská Teplárenská a.s. w Zvoleniu - Słowacja - ruszt dopalający parowego kotła pyłowego nr 1 ze współspalaniem biomasy

Kompleksowe wykonanie układów elektropneumatycznego sterowania i pomiarów rusztu.

 

Okres: 2007
BOT Elektrownia Bełchatów S.A. - ruszt dopalający parowego kotła pyłowego K3

Kompleksowe wykonanie układów elektropneumatycznego sterowania i pomiarów rusztu.

 

Okres: 2007
EC-2 Polkowice - zasuwy popiołowe rusztu parowego kotła węglowego OR-50N nr K4

Kompleksowe wykonanie układów elektropneumatycznego sterowania zasuwami popiołowymi.

 

Okres: 2007
OPEC Grudziądz - nowatorski system gazowo-impulsowego oczyszczania (GIO) kotła K1 typu OR-32

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie dwóch układów pomiarów i sterowania automatycznego dla nowatorskiego systemu oczyszczania osadów-produktów spalania węgla (technologia bez udziału pary wodnej) z powierzchni ogrzewalnych kotła.

 

Okres: 2006
Zwolenská Teplárenská a.s. w Zvoleniu - Słowacja - ruszt dopalający parowego kotła pyłowego nr 2 ze współspalaniem biomasy

Kompleksowe wykonanie układów elektropneumatycznego sterowania i pomiarów rusztu: wykonanie koncepcji sterowania wg wymagań konstruktora rusztu.

 

Okres: 2006
HUTMEN S.A. we Wrocławiu - instalacja elektrolitycznej regeneracji kwasów potrawiennych

Kompleksowe wykonanie zasilania i automatyki układu elektrolitycznego oczyszczania kwasów potrawiennych.

 

Okres: 2004-2005
Blockheizkraftwerks - Träger- und Betreibergesellschaft GmbH Berlin - Ciepłownia Schöneweide - bezobsługowy kocioł parowy rusztowy OR-27N

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie całości branży systemu automatyki i instalacji elektrycznych kotła.

 

Okres: 2004 |
ZEC PKN ORLEN S.A. - turbogenerator TG-3 - modernizacja

Kompleksowe wykonanie projektu technicznego, wykonawczego oraz powykonawczego okablowania systemu EHR turbiny i systemu DCS wg założeń zamawiającego.

 

Okres: 2003
EC-3 Łódź - turbogenerator TG-1 oraz instalacje pomocnicze - modernizacja

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie całości branży AKPiA.

 

Okres: 2003
EC-2 Łódź - turbogenerator TG-7 oraz instalacje pomocnicze - modernizacja

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie całości branży AKPiA i elektrycznej.

 

Okres: 2003
EC-3 Łódź - kocioł K1 typu OP-130 - zdmuchiwacze obrotowych podgrzewaczy powietrza

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie całości branży AKPiA i elektrycznej.

 

Okres: 2003
PEC Gliwice Sp. z o.o. - kocioł WR-25 - palniki rozpałkowe

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie całości branży AKPiA i elektrycznej.

 

Okres: 2002
Zakład Energetyczny Częstochowa S.A. Ciepłownia Zawodzie

Kompleksowe wykonanie zredundowanego pomiaru rozliczeniowego z monitoringiem w systemie SCADA ilości ciepła dostarczanego do sieci ciepłowniczej.

 

Okres: 2002
Zakład Energetyczny Częstochowa S.A. CIEPŁOWNIA ZAWODZIE - kocioł wodny rusztowy WR-25

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie całości branży AKPiA i elektrycznej.

 

Okres: 2002
EC-3 Łódź - blok nr 1 - instalacja sterowania turbogeneratora i układów ciepłowniczych oraz nastawnia bloku nr 1 - modernizacja

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie całości branży AKPiA i elektrycznej.

 

Okres: 2002
Energetyka Cieszyńska w Cieszynie - kocioł OR-35N

Wykonanie sterowania miejscowego za pomocą graficznego panelu operatorskiego MP270.

 

Okres: 2002
EC-3 Łódź - kocioł K2 typu OP-130 - modernizacja

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie całości branży AKPiA i elektrycznej.

 

Okres: 2002
EC-3 Łódź - kocioł K2 typu OP-130 - modernizacja

 

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie całości branży AKPiA i elektrycznej.

Okres: 2002
Firma DYKA w Jelczu Laskowicach

Wykonanie oprogramowania użytkowego sterownika PLC (PCD2 f-my SAIA) automatyki instalacji chłodzenia wody technologicznej.

 

Okres: 2002
Zakłady COLEP w Kleszczowie

Wykonanie oprogramowania użytkowego sterownika PLC (PCD2 f-my SAIA) automatyki instalacji chłodzenia wody.

 

Okres: 2002
EC-3 Łódź - węzeł wody zasilającej bloku nr 1 - modernizacja

Opracowanie koncepcji i projektu technicznego części obiektowej Kompleksowego Sytemu Automatyki węzła.

 

Okres: 2001
EC-3 Łódź - kocioł K1 typu OP-130 - modernizacja

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie całości branży branży AKPiA i elektrycznej.

 

Okres: 2001
EC-3 Łódź - kocioł K1 typu OP-130 - modernizacja

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie całości branży branży AKPiA i elektrycznej.

 

Okres: 2001
Energetyka Cieszyńska w Cieszynie - kocioł OR-35N

Kompleksowe wykonanie i wdrożenie całości branży w branży automatyki.

 

Okres: 2000-2001
Miasto Trzcianka Wlkp. - system 14-tu gazowych kotłowni osiedlowych

Dostawy sterowników PLC kotłowni.

 

Okres: 2000
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Jeleniej Górze - kocioł parowy OR-16N

Wykonanie projektu technicznego mikroprocesorowego systemu AKPiA kotła.

 

Okres: 2000
Zakład Ciepłowniczy TERM-HYDRAL Sp. z o.o. we Wrocławiu

Usługi i dostawy w zakresie modernizacji komputerowego systemu monitoringu i bilansowania.

 

Okres: 2000
MPEC "TERMAL" S.A. w Lubinie - kotłownia gazowa 4 x 10 MW

Projekt techniczny układów pomiarowych kompleksowego systemu automatyki kotłowni, nadzór autorski nad wykonawstwem i uruchomieniem układów.

 

Okres: 2000
Zakład Energetyczny Częstochowa S.A. CIEPŁOWNIA ZAWODZIE

Koncepcja i projekt techniczny rozliczeniowego układu pomiaru ilości ciepła dostarczanego do sieci miejskiej.