O firmie 

 
   A   A

Firma ELWRO - SYSTEM Sp. z o.o. powstała w 1988r, założona przez inżynierów projektantów automatyki przemysłowej będących pracownikami Centrum Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów MERA – ELWRO we Wrocławiu istniejącego w latach 1959-1993.

Ponad 40-letnie doświadczenie grupy inżynierskiej skutkuje wysokim profesjonalizmem i jakością wykonywanych prac. Zatrudnianie również młodych inżynierów pozwala na utrzymywanie wysokiej dynamiki działalności firmy oraz zapewnia ciągłość wiedzy i doświadczenia przekazywanego przez starszych pracowników.

ELWRO – SYSTEM ma własne sprawdzone algorytmy i oprogramowanie oraz wykonuje nowe na podstawie wytycznych i wymagań użytkowników.

Dla osiągnięcia założonych celów technicznych i efektów ekonomicznych stosowanych systemów automatyki ELWRO – SYSTEM oferuje wysokiej jakości środki automatyzacji, współpracując z najlepszymi na świecie dostawcami środków automatyzacji, o sprawdzonej jakości. Własne, wieloletnie doświadczenia firmy z zastosowań produktów różnych wytwórców pozwalają na optymalne rozwiązania w zakresie doboru aparatury i rozwiązań projektowych. Rozwiązania takie gwarantują niezawodność systemów automatyki jak również wieloletnią możliwość ich rozbudowy.